Astsiit on üks portaalse hüpertensiooni tüsistustest ja kõikidest astsiidiga pt-st 85% esineb maksa tsirroos. Astsiidi tekkimine kompenseeritud tsirroosi ajal on üks märk üleminekust dekompenseeritud tsirroosile.

Astsiit kujuneb aasta jooksul välja 50% tsirroosihaigetest. Suremust on 1 aasta möödudes 14%, 5 aasta plaanis 44%.

 • Kokkuvõte
 • Mälupalee

Diagnoos

Esimese asjana tuleb selgitada põhjus

Hepaatiline

 • Tsirroos (85%)
 • Metastaas
 • Müksödeem
 • Maksa-kongestioon (parem südamepuudulikkus, perikardiit, Budd-chiari)

Mitte-maks

 • Neeruhaigus (nefrootiline sündroom)
 • Maliigne protsess peritoneaalõõnes
 • Tuberkuloos
 • Pankreas
 • Serosiit

Kaebused

Objektiivne leid

Analüüsid

Astsiidivedelikust tuleb igal juhul teha diagnostiline paratsentees tsirroosihaige puhul ning uurida rakulist sisaldust (PMN), albumiini sisaldus ja võtta külv bakteritele. Lisaks sellele seerumi albumiin tuvastamaks nende kahe suhet - 1,1-2,5 viitab tsirroosile, >2,5 viitab südamehäirele. (?) S-Alb - A-Alb = >11 viitab hepaatiline ; <11 viitab mittehepaatiline.

Neerunäitajad (Na, Creat, Uurea) on head dünaamika hindamiseks ja prognostikas.

Uuringud

Kui on kahtlused teistele haigustele, tuleb ka nende osas uurida (piltdiagnostika maliigsusel jne)

Diferentsiaaldiagnoosid

Tüsistused

Refraktoorne astsiit

On see, kui vaatamata adekvaatselt määratud ravile jääb astsiit püsima. Prognoos on halb, 1 aasta elulemus 70%. Definiivne on maksasiirdamine, seega pt. tuleb panna järjekorda.

Põhjused
 • Maliigne protseduur, ravimata äge maksahaigus
 • Spontaanne bakteriaalne peritoniit
 • Portaal või maksaveeni tromboos
 • Nefrotoksilised ravimid
 • Ebaadekvaatne diureetikumikasutus, ebapiisav soola piiramine

Ravi

Tähtis komponent ravis on soola tarbimise piiramine alla 2 g päevas. See aitab monoteraapiana 10% patsiente.

Farmakoloogiline

Esmane ravi on farmakoloogiline kui astsiit ei ole väga suur või pt ei ole vaja kohest sümptomite taandumist.

 • Spironolaktoon (Spirix) 100 mg x 1 -> 400 mg x 1. Tiitrimine peab olema piisavalt pika aja vältel, et ei tekiks kõrvaltoimeid (hüperkaleemia, hüpovoleemia, neer).
 • Furosemiid 40 mg x 1 -> 160 mg x 1. Manustatakse KOOS spironolaktooniga lisaefekti saamiseks.

Eesmärk võiks olla kaalu langus püsiva astsiidi vähenemisega 0,7-1 kg päevas. Jälgida kaaliumit ja neerufunktsiooni

Vältida tuleb AKEI, ARBe (vähendavad neeru RR) ja NSAID (aminoglükosiidid).

Muu ravi

On hea meetod suurele astsiidile, pinges astsiidile või farmakoteraapiale mitte alluvale astsiidile. Lisaks on tal farmakoteraapia ees eelised:

 • Efektiivsem astsiidi taandumisel
 • Lühem haiglas viibimise aeg
 • Vähem neerukahjustust, väiksem hüponatreemia oht

Paratsenteesi korral manustatakse iga eemaldatud liitri kohta 5-8g albumiini IV, et vältida elektrolüütide häireid. Võib eemaldada kuni 20 l vedelikku.

Refraktaarse astsiidi ravi

Kõne alla tuleb korduv terapeutiline paratsentees albumiini asendusega. Sellest järgmine variant liiga tihti korduvate astiitide puhul on TIPS. Kuid see suurenab riski maksahäireteks, entsefalopaatiaks. Samas efektiivus astsiidi kadumisel on hea


Patogenees ja etioloogia

Astsiit tekib põhimõtteliselt sellest, et portaalsüsteemis on suurenenud hüdrostaatiline rõhk ning endoteel laseb aineid vasodliateerivate ainete tõttu rohkem läbi niiet vesi ja valk ning sahhariidid liiguvad läbi seina kõhuõõnde. Portaalne hüpertensioon tingib dilatatsiooni, mis tingib KVS hüpotensiooni. See aktiveerib RAAS süsteemi ja ADH (Na retensioon) ja suurendab RR suunates rohkem verd portaalvereringesse. Vabaneb NO mis dilateerib sooni.

Teaduskirjanduse kommentaare

Materjal

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.